Revma Vestfold AS er et lite legekontor like utenfor Tønsberg sentrum. Vi fokuserer på revmatologi og har hyggelige og erfarene ansatte.


 

Revmatologi er et fag i rivende utvikling. I perioden fra slutten av 90 tallet og framover har en rekke nye legemidler til bruk ved revmatiske sykdommer blitt registrert på markedet og tatt i bruk. Men noen har også blitt fjernet som følge av bivirkninger.

I de senere år er også kriteriene for å stille diagnoser endret, vi har fått nye sett av ”kriterier”. Vi i Revma Vestfold AS forsøker å holde oss oppdatert så langt det lar seg gjøre.

Revma Vestfold AS er en såkalt ”avtalepraksis” i revmatologi i samarbeid med Helse Sør-Øst. Det innebærer at du som pasient ikke skal betale høyere egenandel hos oss enn ved behandling i sykhus. Vi har oppgjørsavtale med Helfo. Vi er også pålagt å sende rapport om alle ”episoder” vi har med pasienter, det vil si at telefonkontakter, enkle kontakter som blodprøvetaking, vanlige konsultasjoner og konsultasjoner med behandlinger registreres i et sentralt register i Norge.

 

Beliggenhet

Vi er lokalisert i Tønsberg, en time sør for Oslo. I Tønsberg er vi godt plassert på Tønsberg Gressbane. 

 

Hva vi kan tilby

Revmatologisk utredning, oppfølging og behandling.